POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protegim i cuidem la teva informació personal amb responsabilitat.

Per a donar compliment al Reglament General Europeo de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, en endavant RGPD i normativa vigent, l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa posa a la teva disposició la següent política de protecció de dades.

Desitgem que la relació amb els nostres persones usuàries es basi en la confiança mútua, per això, a la present Política de privacitat volem explicar-vos, de forma clara, rigorosa i transparent, com tractem les vostres dades de caràcter personal.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Nom: Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa
NIF: G58426875
Número inscripció al Registre d’Associacions: 9245
Número inscripció RMEAC de Terrassa: 0043
Domicili: Terrassa
Telèfon: 623.060.811
e-mail: ceht@cehterrassa.cat
web: www.cehterrassa.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

a) Contacte: La Usuària pot posar-se en contacte amb l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa a través dels formularis del Lloc web. Amb el seu consentiment accepta facilitar a Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa informació identificativa com el seu nom i cognoms, el seu correu electrònic i telèfon, així com el motiu de la consulta que desitja realitzar. Utilitzarem aquestes dades per a tramitar la consulta i contactar amb la persona usuària.

El termini de conservació de les dades per a aquesta finalitat serà d’un any, tret que siguin aplicables altres terminis.

b) Associació: Per a ser Associat de l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, serà necessari proporcionar les seves dades identificatives, com a nom, cognoms i correu electrònic, així com informació de facturació i pagament (com a compte bancari o targeta), tot això necessari per a la tramitació de la seva alta.

Les finalitats del tractament seran l’examen de la sol•licitud d’associació i, si la sol•licitud compleix amb els requisits, les següents: a) gestió de les activitats de l’Associació i dels seus òrgans de representació; b) gestió de les relacions jurídic-econòmiques entre l’Associació i l’Associat; c) gestió de les relacions de l’Associació amb terceres persones, jurídiques i físiques, públiques i privades; i d) gestió i organització de les activitats de tota mena que es desenvolupin en compliment dels fins de l’Associació.

En tal cas, l’habilitació legal serà l’execució contractual i Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa mantindrà les seves dades mentre sigui associat i després d’això, bloquejats durant fins a cinc anys més, per gestions tributàries i per a cobrir possibles responsabilitats, sempre que no siguin aplicables altres terminis.

c) Contractació de cursos: Si la Usuària no Associada desitja contractar algun dels cursos oferts per Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa haurà d’emplenar el formulari habilitat a aquest efecte en el Lloc web, facilitant les seves dades identificatives i de contacte, així com, de ser necessari, informació de pagament i facturació. En cas de ser Associat de l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, una vegada apuntat al Lloc web, les seves dades es carregaran directament.

La base de legitimació és la relació contractual i les dades facilitades seran conservats mentre es mantingui aquesta relació, així com bloquejats durant fins a cinc anys més, per gestions tributàries i per a cobrir possibles responsabilitats.

En cas de no existir places disponibles per al curs seleccionat, la Usuària pot facilitar el seu correu electrònic, prestant el seu consentiment per a ser inclòs en una llista d’espera i ser contactat, en el seu cas, per l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, a l’efecte de ser informat de noves convocatòries del curs seleccionat. El seu correu electrònic serà conservat fins a la convocatori del curs o, en defecte d’això, durant un termini màxim de 2 anys.

d) Inscripcions a esdeveniments: Des del Lloc web és possible inscriure’s en els esdeveniments que periòdicament organitza l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. La Usuària no associat haurà de facilitar les seves dades identificatives i de contacte, així com, de no ser un esdeveniment gratuït, informació de pagament i facturació. En cas de ser Associat de l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, una vegada inscrita al Lloc web, les seves dades es carregaran directament.

La base jurídica del tractament de tals dades se sustenta en la correcta execució del contracte, perquè el seu tractament és necessari per a formalitzar la inscripció, participació i adquisició d’entrades als Esdeveniments.

D’inscriure’s la Usuària en algun esdeveniment gratuït, organitzat per l’ Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, les seves dades personals seran tractades, amb la finalitat de gestionar la seva inscripció i assistència. La base de legitimació és l’interès legítim de l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa.

e) Butlletí de l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa: L’Associat rebrà, tret que manifesti el contrari, el butlletí de novetats i notícies de l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa en el seu correu electrònic ja que forma part dels serveis principals que ofereix Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa a l’Associat, per la qual cosa la base jurídica és la correcta execució del contracte d’associació a Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. També s’enviarà els butlletins a les persones que han omplert el formulari “Inscriu-te al Butlletí” d’acord amb la seva sol•licitud.

La seva informació personal serà conservada en tant romangui donat d’alta en els nostres sistema d’enviament del Butlletí Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa i fins que s’oposi a continuar rebent els mateixos.

f) Cookies: El Lloc web disposa de tecnologia per a la implantació d’arxius denominats cookies en l’equip de la Usuària. Les cookies s’utilitzen per a millorar la seva experiència de navegació en la nostra web, analitzar la navegació dels usuaris i de les usuàries i poder oferir-lis continguts personalitzats. En qualsevol cas, poden ser bloquejades o deshabilitades a través de les opcions de configuració del navegador. Si desitja més informació pot consultar la nostra Política de Cookies.

La base jurídica del tractament de tals dades se sustenta en el consentiment de la Usuària.

g) Descàrrega de continguts i enviament de comunicacions:

L’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa podrà enviar a l’usuari que s’hagués descarregat contingut gratuït, posat a la seva disposició a la pàgina web de l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, publicitat relacionada amb la temàtica de la descàrrega per mitjans electrònics per haver prestat el seu consentiment per a això en el moment de la descàrrega. En tot cas, podrà revocar el seu consentiment a aquest tractament en qualsevol moment.

Les dades seran conservades mentre romangui donat d’alta en els nostres sistema per a l’enviament de comunicacions comercials.

h) Publicitat Pròpia: l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa podrà enviar-li publicitat dels seus serveis en el marc de l’interès legítim a mantenir a l’Associat al punt de novetats de l’Associació per al compliment dels seus fins estatutaris. En tot cas, podrà cancel•lar aquest tractament en qualsevol moment.

Les dades seran conservades mentre romangui donat d’alta en els nostres sistema per a l’enviament de comunicacions comercials.

L’ Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa no realitza transferència internacional de dades i decisions automatitzades.

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

El tractament es realitza en base al consentiment explícit de la persona usuària, donat en el moment d’enviar les teves dades a través dels nostres formularis.

A qui comunicarem les teves dades?

Les dades dels formularis web no es lliuraran a cap tercer a no ser que sigui necessari per resoldre el suggeriment o consulta.

Les dades d’alta com a Associat seran compartides amb l’entitat bancària per tal de poder gestionar les quotes anuals.

Les dades dels cursos i esdeveniments que comportin un pagament seran compartides amb l’entitat bancària per tal de poder gestionar les quotes anuals.

Com vetlla l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa per les teves dades?

L’ Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a accedir a les teves dades de caràcter personal i obtenir informació clara i comprensible sobre si Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa està tractant les teves dades personals, així com a sol•licitar la seva rectificació per ser inexactes o incomplertes. També pots sol•licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides, o oposar-te al seu tractament per part de l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa.

L’exercici de portabilitat no s’aplica en aquest cas per la tipologia de dades i tractaments que es realitza de els mateixes.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es pot fer per correu electrònic dirigit al responsable del tractament.
Així mateix pots presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, especialment quan consideris que l’Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa no ha satisfet degudament l’exercici dels teus drets.

AVÍS LEGAL

Dades d’identificació
Nom: Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa NIF: G58426875 Número inscripció al Registre d’Associacions: 9245 Número inscripció RMEAC de Terrassa: 0043 Domicili: Terrassa Telèfon: 623.060.811 e-mail: ceht@cehterrassa.cat web: www.cehterrassa.cat
Condicions generals d’ús
La navegació i la utilització dels serveis del portal web suposen l’acceptació com a persona usuària i sense reserves de cap tipus de les condicions previstes en el present avís legal.
Vigència de la informació
La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i s’exposen amb finalitats informatives.
Propietat intel•lectual o industrial
Els drets de propietat intel•lectual i industrial de la web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat exclusiva de l’ Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda així com la lesió dels drets de propietat intel•lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
Responsabilitats
L’ Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’ Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links). Així mateix, l’ Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades. Al posar a disposició de la persona usuària aquesta pàgina web volem oferir un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no podem garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web, de l’absència de virus o altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en sistema de la persona usuària, pel que la persona usuària assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de l’ Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa per qualsevol d’aquests danys. La persona usuària té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal•lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics. La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. Tot i això, l’ Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics comercials incloent el text, imatges, àudio i / o vídeo sense l’autorització escrita de l’ Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. Tota aquella usuària o tercera que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus de link o hipervincle que connecti o traslladi a la pàgina web de l’ Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, o a les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament a l’ Associació Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, i obtenir la corresponent autorització. Data darrera actualització: 21/10/2021
Aquesta web utilitza cookies per al seu correcte funcionament. En fer clic al botó Acceptar, estàs donant el teu consentiment per utilitzar les mencionades cookies i acceptes la nostra política de cookies i el procesament de les teves dades per aquests propòsits.    Más información.
Privacidad